zaterdag 25 september 2010

Schweinerei?
Schweinerei?

Deze twee afbeeldingen laten sodomie met het varken zien, alleen is dit in de Middeleeuwse afbeelding niet expliciet te zien.

Bij de tekening ”Médicine expérimentale“ ( 1910) van Félicien Rops staat de aantekening van de kunstenaar: “Wat ge niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een varken niet”.

Ogenschijnlijk bestaat er geen verband met de houtgravure “Der Judensau”, een antisemitisch pamflet uit de Middeleeuwen.

De verbindende schakel is echter de Katholieke kerk: de prent van Rops( een libertijn zoals ook markies de Sade,) had de intentie om profaan te zijn en de Katholieke kerk te provoceren.

De gravure “Der Judensau”is een prent die met toestemming van de Katholieke kerk werd verspreid.

Het was destijds een wijdverspreid “Broodje aap”verhaal, dat Joden uit behoefte aan het voor hun onreine varkensvlees, zo nu en dan een christelijk kind ontvoerden, ritueel slachtten en vervolgens consumeerden.

Het voert in deze bijdrage te ver om deze vooroordelen te verklaren, maar het varken speelt in deze antisemitische denkwereld een grote rol.

Maar ook met het varken zelf zouden Joden “onnatuurlijke “dingen doen: zijn urine en uitwerpselen consumeren , zeugenmelk drinken ( voor Christenen verboden, omdat men dacht dat het drinken van zeugenmelk gevreesde ziektes zou verspreiden) en ook gemeenschap hebben met varkens,.

Joden werden er zelfs van verdacht onder hun hoeden hun”varkensoren”te verstoppen en misschien zelfs een varkensstaart te hebben...

Kortom: de tekening van Rops is misschien provocerend ,maar het antisemitische “Der Judensau”heeft mede geleid tot pogroms, veroordelingen en uiteindelijk Auschwitz.


Theo Zwinderman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten