maandag 21 februari 2011

Frans Snyders


"Jong everzwijn gegrepen door een jachthond"olieverf op doek,afmetingen en jaartal onbekend

Frans Snyders ( 1579 – 1657) was een Vlaamse kunstschilder.

Zijn naam wordt ook geschreven als Snyers en komt als dusdanig voor in het Gildeboek van St. Lucas te Antwerpen. Hij wordt erin vermeld als Franciscus Snyers, als leerling ontvangen door Pieter Brueghel de Jonge in 1593. Later ging hij in de leer bij Hendrik van Balen. Hij werd opgenomen als meester in de Sint-Lucasgilde in 1603. Ook in het testament van Rubens werd hij meerdere malen als Snyers vermeld.

Ten tijde van Peter Paul Rubens stond Snyders bekend als specialist in het schilderen van jachttaferelen, dieren en stillevens. De grote meester zelf deed geregeld een beroep op Snyders om delen van z’n schilderijen voor zijn rekening te nemen. Beiden leggen ze als barokschilders in hun jachtscènes de nadruk op actie en dynamiek, maar Snyders laat de mensen buiten beeld. Hij concentreert zich op de natuur: de jachthonden, het opgejaagde wild, de opgeschrikte vogels, de planten in de buurt.
Dit werk is uniek in Snyders’ oeuvre: nergens anders lijkt de schilder zo met zijn neus op het verscheurende gebeuren te zitten. De dieren zijn krachtig en anatomisch precies gepenseeld.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten