dinsdag 20 april 2010

Martin Schongauer

Martin Schongauer (Duitsland 1445-1491). Schweinefamilie, kopergravure (ca. 1470)

Schilder en graveur Schongauer reisde als jongeman van zijn geboortestad Augsburg naar de Lage Landen, waar hij onder invloed kwam van het werk van de Vlaming Rogier van der Weyden. Hij werkte overwegend met religieuze thematiek, maar bracht ook het landleven in beeld, vooral in zijn uitgebreide grafisch oeuvre, dat tot de Laatgotiek wordt gerekend. Onder de spelende biggen is zijn kenmerkende monogram zichtbaar.
De ever links op deze gravure van een ‘familie’ zwijnen vertoont sterke overeenkomst met een vederpentekening van zwijnen in een landschap dat zich bevindt in de Kunsthalle in Hamburg. Onduidelijk is of het om wilde zwijnen gaat, of om gedomesticeerde varkens, die afstammen van hun wilde soortgenoot. Schongauer heeft de slagtanden in de bovenkaak van de ever weggelaten, en evenmin de biggen van de rugstrepen voorzien die jonge wilde zwijnen kenmerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten